Disable Preloader
Съдействие при наследяване по закон в София, Пловдив и Стара Загора, България

Съдействие при наследяване по закон

Всеки ред наследници, изключва следващия ред при наследяването. Т.е. наследниците от 1ви ред изключват тези от 2ри ред, наследниците от 2ри ред изключват тези от 3ти ред и т.н. Наследниците от един и същи ред или група наследяват по равни дялове от наследството.

Важно-дори да има завещание в Закона за наследствено са въведени запазени части от наследствет/имущество/,които не могат да бъдат нарушавани за определени наследници.

Първи ред наследници – деца на починалия /синове, дъщери/;

Втори ред наследници – родители на починалия /майка, баща/;

Трети ред наследници – 1 група – братя и сестри на починалия, 2 група – баби и дядовци на починалия;

Четвърти ред наследници – лели, чичовци, братовчеди и други роднини до IV степен по съребрена линия.