Правни новини и публикации

Придобито по време на брак имущество

  • Добавено на: January 18, 2022

Често в кантората идват клиенти с въпроси свързани с придобитото по време на брак имущество.Нашата адвокатска  кантора има богата съдебна практика в тази насока. В задължителната практика на ВКС се задава следният въпрос: „Допустимо ли е установяване на трансформация на лично имущество на осн. чл. 23, ал. 1 и 2 от СК /чл. 21, ал. 1 и 2 СК, отм./ в случаите на придобиване на недвижим имот през време на брака чрез договор за покупко-продажба?“ През време на брака при законов режим на общност по СК, съпрузите могат да придобиват вещи и права върху вещи като лични – чл. 22 СК и в съпружеска имуществена общност – чл. 21 СК. СК е нов и специален закон по…

Прочети
зелен сертификат , ваксини , съд , права , нарушаване ,

Засегнати от заповедта за сертификатите ще търсят правата си в съда

  • Добавено на: October 22, 2021

Зеленият сертификат става задължителен за дейности на закрито. Документът ще служи като пропуск за големите търговски магазини, моловете, заведенията, спортните дейности на закрито, галериите, кината и театрите. Сертификатът няма да се изисква при аптеките, хранителните магазини, банките и администрацията. Зеленият сертификат ще доказва ваксиниране, преболедуване, или отрицателен резултат от антигенен или ПСР тест. Той е задължителен и за работещите в болници, онкологични центрове, и такива за диализа, както и служителите в домовете за възрастни хора. Без Зелен сертификат, те няма да могат да работят. В идните дни, частни сертифицирани лаборатории и…

Прочети
ЧСИ иззема частна собственост

Защита пред съда по Заповедно производство и пред ЧСИ по изпълнителни дела.

  • Добавено на: August 25, 2021

  Много наши клиенти търсят правна помощ при получаване на книжа от Съда или направо  от ЧСИ  по повод развило се Заповедно производство  по гл.37 ГПК.Законодателят е предвидел 2 възможности за това  по реда на чл. 410 ГПК  или съответно по чл. 417 ГПК.   В първата хипотеза взискателят / заявител иска издаване на заповед за изпълнение:  1/ за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд или  за предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да я върне или е обременена със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението, когато искът е подсъден на районния съд. …

Прочети

Ползват ли се от несеквестируемостта по чл. 446, ал. 1 ГПК обезщетенията по трудовото правоотношение?

  • Добавено на: July 28, 2021

 Кодексът на труда, регламентира отношенията между работници и техните работодатели , предвижда отговорност на работодателя спрямо работника. С оглед съществуващия конституционен ред, и съгласно практиката на Върховния касационен съд и Върховния административен съд тези обезщетения са несеквестируеми.Чл. 446 ГПК предвижда, че ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържат суми в определен размер. Можем при буквално тълкуване  да приемем , че единствено и само трудовото възнаграждение попада под…

Прочети
Режим на съпружеска имуществена собственост

Режим на съпружеска имуществена собственост

  • Добавено на: June 7, 2021

            Иск на основание чл.23 СК за признаване на пълна трансформация на лично имущество …       Режимът на съпружеска имуществена общност е най-често приложим на практика в имуществените отношения между съпрузите, защото съгласно чл. 18, ал.2 СК се прилага, ако не е избран друг режим.  При разглеждането на имуществените спорове между съпрузите, следва да се изхожда от прогласените от Семейния кодекс принципи на семейните отношения /чл.2/ и от социалните функции на брака и семейството /чл.17. В този смисъл са указанията в т.1 на ППВС № 5/1972г. Да се приеме, че всяка вещ, заплатена със средства от банкова сметка на единия съпруг, е негова лична…

Прочети