Правни новини и публикации

Защо ни е необходим адвокат за повечето важни житейски ситуации?

  • Добавено на: July 8, 2024

Защо ни е необходим адвокат за повечето важни житейски ситуации? Примерите са много , но най –важната причина  да се обърнем към адвокат е защото той ще ни помогне да се ориентираме правилно за правните възможности за решаване на различни житейски ситуации. Без неговата компетентна помощ рискуваме да си навлечем много повече неприятности . Често хората са склонни да дадат средства за прическа , дрехи , вечеря , ремонт на автомобила си ,но не и за адвокат и така попадат в ситуации при които губят  много средства ,  време / което също е пари / или  си навличат много главоболия и нерви .Помоща  трябва да е своевременна , т.е. да се допитаме до адвокат…

Прочети

ЧСИ . Какви са стъпките , които да предприемем при изпълнително дело срещу нас.

  • Добавено на: January 5, 2024

ЧСИ . Какви са стъпките , които да предприемем при изпълнително дело срещу нас. Когато получим ПДИ / покана за доброволно изпълнение, /ППИ/ призовка за принудително изпълнение/или съобщение от ЧСИ  , препоръчваме веднага да се обърнете към адвокат, който да прецени как се е стигнало до образуваното изпълнително дело и издаването на изпълнителен лист. Възможно е това да е станало на база на развило се заповедно производство  както с допуснато предварително незабавно изпълнение , така и по чл. 410 ГПК, като Вие съответно да не сте разбрали за него , поради недобросъвестни действия спрямо Вас или пък на база на издаден изпълнителен лист в исково…

Прочети

Какво да предприемем при пътно–транспортно произшествие (ПТП)?

  • Добавено на: January 3, 2024

Пътно–транспортно произшествие. Какво да правим? При ПТП Вашите действия трябва  да бъдат насочени в следните две насоки:   … 1. В случай, че има единствено материални щети и сте застраховали със застраховка ,,Каско на МПС’’ се обърнете към застрахователя си  по тази застраховка, като съответно го уведомите за настъпилото застрахователно събитие .Ако не сте доволни от оценката на щетите можете да потърсите нашата помощ , за да получите справедливо обезщетение.  … 2. Когато сте пострадал при ПТП бихте могли да претендирате обезщетение само в случай, че то е предизвикано от водач на друг автомобил. Можете да получите обезщетение от виновния за…

Прочети

ПАМ - Принудителните административни мерки

  • Добавено на: May 19, 2023

ПАМ - Принудителните административни мерки … Все по-често в кантората идват клиенти, които са субекти, адресати на наложени Принудителни административни мерки. Въпреки, че по своята същност те не са санкция за неправомерно поведение или нарушение засягат в значителна степен правата на клиентите ни.  … Като разпознаваем пример - такива по Закон за движение по пътищата, ГЛАВА 6 „ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ „ - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство; … - временно спиране от движение на пътно превозно средство; … - прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство; … - задържане на отговорно пазене, до…

Прочети

ПРОМЯНА МЕРКИТЕ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА

  • Добавено на: February 8, 2023

ПРОМЯНА МЕРКИТЕ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА  … „Промяна в обстоятелствата“, при която следва да се променят мерките относно упражняване на родителските права спрямо ненавършили пълнолетие деца съгласно разпоредбата на чл.59 ал.9 от Семейния кодекс? На първо място, мерките относно упражняването на родителските права и личните отношения между децата и родителите се вземат при отчитането на всички интереси, но приоритет има интересът на детето, за който съдът следи служебно. Децата имат интерес родителските права да бъдат възложени на този родител, който с оглед на възрастта, пола и степента на развитието им е по-способен да полага адекватни…

Прочети