Правни новини и публикации

ЧСИ . Какви са стъпките , които да предприемем при изпълнително дело срещу нас.

  • Добавено на: January 5, 2024

ЧСИ . Какви са стъпките , които да предприемем при изпълнително дело срещу нас. Когато получим ПДИ / покана за доброволно изпълнение, /ППИ/ призовка за принудително изпълнение/или съобщение от ЧСИ  , препоръчваме веднага да се обърнете към адвокат, който да прецени как се е стигнало до образуваното изпълнително дело и издаването на изпълнителен лист. Възможно е това да е станало на база на развило се заповедно производство  както с допуснато предварително незабавно изпълнение , така и по чл. 410 ГПК, като Вие съответно да не сте разбрали за него , поради недобросъвестни действия спрямо Вас или пък на база на издаден изпълнителен лист в исково…

Прочети

Какво да предприемем при пътно–транспортно произшествие (ПТП)?

  • Добавено на: January 3, 2024

Пътно–транспортно произшествие. Какво да правим? При ПТП Вашите действия трябва  да бъдат насочени в следните две насоки:   … 1. В случай, че има единствено материални щети и сте застраховали със застраховка ,,Каско на МПС’’ се обърнете към застрахователя си  по тази застраховка, като съответно го уведомите за настъпилото застрахователно събитие .Ако не сте доволни от оценката на щетите можете да потърсите нашата помощ , за да получите справедливо обезщетение.  … 2. Когато сте пострадал при ПТП бихте могли да претендирате обезщетение само в случай, че то е предизвикано от водач на друг автомобил. Можете да получите обезщетение от виновния за…

Прочети

ПАМ - Принудителните административни мерки

  • Добавено на: May 19, 2023

ПАМ - Принудителните административни мерки … Все по-често в кантората идват клиенти, които са субекти, адресати на наложени Принудителни административни мерки. Въпреки, че по своята същност те не са санкция за неправомерно поведение или нарушение засягат в значителна степен правата на клиентите ни.  … Като разпознаваем пример - такива по Закон за движение по пътищата, ГЛАВА 6 „ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ „ - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство; … - временно спиране от движение на пътно превозно средство; … - прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство; … - задържане на отговорно пазене, до…

Прочети

ПРОМЯНА МЕРКИТЕ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА

  • Добавено на: February 8, 2023

ПРОМЯНА МЕРКИТЕ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА  … „Промяна в обстоятелствата“, при която следва да се променят мерките относно упражняване на родителските права спрямо ненавършили пълнолетие деца съгласно разпоредбата на чл.59 ал.9 от Семейния кодекс? На първо място, мерките относно упражняването на родителските права и личните отношения между децата и родителите се вземат при отчитането на всички интереси, но приоритет има интересът на детето, за който съдът следи служебно. Децата имат интерес родителските права да бъдат възложени на този родител, който с оглед на възрастта, пола и степента на развитието им е по-способен да полага адекватни…

Прочети
td.k.

Работодателят задържа трудовата книжка на работника при прекратяване на трудовото правоотношение

  • Добавено на: January 9, 2023

Това се явява нарушение на задълженията на работодателя на трудовото законодателство и трудовото правоотношение. Регламентацията е дадена  в Кодекса на труда - чл. 347-350 от КТ  и Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж  приета в изпълнение на законовата делегация на чл. 356 от КТ от Министерският съвет. Дефиницията дадена в чл. 347 от КТ определя трудовата книжка като официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. Като официален удостоверителен документ от категорията на свидетелстващите, трудовата книжка удостоверява съществуването на определени юридически…

Прочети