Disable Preloader

Адвокатска кантораАрабаджиев & ПартньориНие вярваме във вашия успех!!

Кантора Арабаджиев

  Защитата правата на клиентите е на първо място за кантората. Целта е благодарение на юридическите си знания и опита си при решаване на специфични проблеми да действаме по най-добрия начин и да намерим най-прекия път на клиента до дадена цел, съобразно статута на клиента и спецификата на казуса. Правните услуги, предлагани от кантората са много и разнообразни, но имат един общ белег: те са свързани с търсене на правилни и законни решени на базата на индивидуален подход, целящи постигането на определен правен резултат.

Основно в дейността на кантората

Призванието на адвоката е да помогне на клиента във всяка житейска ситуация и да го предпази чрез своите юридически знания, опит и съвети от грешни решения, които в повечето случаи са свързани с много главоболия и са могли да бъдат избегнати или минимизирани.

Получавате търсените правни  защита и съдействие с професионализъм, бързина, отговорност, както и коректно човешко отношение. Доверете ни се и ние ще се погрижим да намерим най-доброто решение за Вашия правен случай!

Съвременното правораздаване във всичките му направления и на всички нива е немислимо без участието на адвокат. Адвокатска помощ е необходима в съда, прокуратурата, администрацията,  във връзка с подготвянето на документи за участие в конкурси, за издаване на разрешения, лицензии, патенти, по повод общи и индивидуални административни актове, дори само за консултации по конкретни правни казуси.


Адвокатски екип на кантора Арабаджиев и Партньори

Защо да изберете нас?

За нашата адвокатска кантора няма случаи с еднакъв подход. Всичко се свежда до изборът на оптималното решение гарантиращо пълната клиентска удовлетвореност и спокойствие, че неговият случай се разглежда от професионалисти.

Гаранция за успеха на всеки нов случай се основава на пълната конфиденциалност, доверието, надеждността и отстояването на законовите интереси на нашите клиенти при всякакви обстоятелства, както и на желанието да помогнем и в най-трудните ситуации.

Кантората ни разполага с отлична административна поддръжка и техническо оборудване, което предоставя възможност за модерен и бърз начин на комуникация, достъп до българското електронно законодателство, съдебна практика и литература, както и прозрачно и ефективно управление на делата на бюрото.

Правни услуги

Адвокатска кантора "Арабаджиев " е създадена с цел да предостави своевременна качествена правна защита и съдействие на своите местни и чуждестранни клиенти в различните сфери, което се постига чрез професионализъм ,компетентност и отговорност в интерес на клиента.

Гражданско право

Консултации по гражданскоправни въпроси.Процесуално представителство пред съд по граждански и търговски дела. Представителство в изпълнителни производства .Изготвяне на договори , нотариални актове , пълномощни , нотариални  покани и други  гражданскоправни документи.Посредничество и медиация при решаване на спорове.Включва:Вещно право /Имоти и сделки с тях; Търговски право; Облигационно /Договорно право;Защита от дискриминация;Трудово право, обезщетения, Инспекция по труда;Семейно и наследствено право;Емиграционно право

Административно право

Представителство пред администрацията и съда в защита на права и законни интереси

Административното право регулира отношения между държавата и физическите и юридическите лица ,които са свързани с осъществяване на изпълнителната дейност от държавните органи . Основна характеристика на метода на правно регулиране   е, че той е властнически.Под администрация се разбират две неща, на първо място това е система от органи или апарат, който извършва определена дейност и на второ място, това е начинът, по който функционира тази система от органи.

Наказателно право

Правна защита и съдействие  на обвиняеми ,подсъдими и пострадали лица по наказателни производства.

Изготвяне на жалби до органите на прокуратурата и полицията.Обжалване постановленията на прокуратурата,както пред горестоящата, така и пред съответния съд.Представителство и защита пред разследващите органи по досъдебни производства.Представителство и защита в съдебна фаза пред всички инстанции (Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд и Върховен касационен съд)Обжалване решенията,определения и присъдите постановени от съответната съдебна инстанция.

 

Ние се борим за вашите права

Обадете се на +359 (88) 830-4670 за да решим вашия правен казус

Новини и правни публикации

Интересни правни новини и публикации полезни за вас

ПАМ - Принудителните административни мерки

ПАМ - Принудителните административни мерки … Все по-често в кантората идват клиенти, които са субекти, адресати на наложени Принудителни административни мерки. Въпреки, че по…

Адвокатска кантора Арабаджиев и партньори приема клиенти в България в своите офиси в София, Пловдив и Стара-Загора. Пълната дискретност е гарантирана!

+359 (88) 830-4670

© 2020 Арабаджиев и партньори. Всички права запазени

Създадено с много кофеин и     от MilenKo