Disable Preloader

Защита и съдействие при настъпване на събитие за образуване на щета пред застрахователните дружества

Защита и съдействие при настъпване на събитие за образуване на щета пред застрахователните дружества в София, Пловдив и Стара Загора

Защита и съдействие при настъпване на събитие за образуване на щета пред застрахователните дружества

Адвокатска кантора Арабаджиев се ангажира с  професионалната си експертиза и компетентност  за решаване на въпроси свързани с многообразието по повод застрахователните правоотношения и с оглед спецификата на всеки казус , отчитайки желания правен резултат целен от клиента.Можете да разчитате на отговорно ,компетентно , бързо и правилно решение за уреждане на тези отношения.Предлагаме :

    Консултации по всички въпроси на застрахователното право;

    Подаване на възражение срещу отказ на застраховател да плати застрахователно обезщетение или сума;

    Подаване на писмена претенция до застраховател във връзка със задължението му да плати застрахователно обезщетение или сума;