Disable Preloader

Процесуално представителство пред съд на пострадали лица за търсене на гражданска отговорност от застраховател или деликвент

Процесуално представителство пред съд на пострадали лица за търсене на гражданска отговорност от застраховател или деликвент в София, Пловдив и Стара Загора

Процесуално представителство пред съд на пострадали лица за търсене на гражданска отговорност от застраховател или деликвент

Процесуално представителство пред всички инстанции на българските съдилища по застрахователни дела.Адвокатска кантора Арабаджиев се ангажира с професионално и компетентно представителство пред съдилищата изхождайки от спецификата на всеки казус.