Disable Preloader

Извънредната епидемична обстановка е противоконституционна

конституционен съд юристи дело права закон епидемия адвокат ковид 19 мерки решение въпроси офиси пловдив софия професор стара загора

Възлагането на Министерския съвет да обявява извънредна епидемична обстановка е противоконституционно и тази промяна в Закона за здравето трябва да бъде отменена. Това твърдят в становищата си пред Конституционния съд двама юристи : Проф. Васил Мръчков и адвокатът по медицинско право Мария Шаркова. Освен тях двамата становища по това дело до момента са предоставили и двама лекари - Проф. Камен Плочев и Проф. Тодор Кантарджиев.

Делото пред Конституционния съд бе образувано в средата на май по искане на президента Румен Радев . Според него,новите текстове в чл. 63 от закона, не отговарят на конституционните стандарти, според които основни права могат да бъдат ограничавани само временно и в изключителни случаи по реда на закон. Президентът не приема подмяната на извънредното положение с нов режим на извънредна епидемична обстановка, която беше мотивирана единствено с това да се заобиколи конституцията и това правомощие на Народното събрание да се прехвърли на Министерския съвет, който да взема решение за обявяването й , след оценка от държавния здравен инспектор на опасността за живота и здравето на хората, която се извършва по формални критерии . В резултат на това съществува риск от налагане на непропорционално ограничаване на правата на гражданите, се казва в искането на държавния глава. Освен това, законът не определя максимално допустим срок за продължаването на извънредната обстановка,а само обявява, че тя се налага временно, като оставя преценката на МС.
, а становищата на юристите.

Тези аргументи в искането на президента се поддържат и в двете становища на Професор Мръчков и Адвокат Шаркова, като и двамата сочат допълнителни основания за противоконституционност.

"Извънредната епидемична обстановка" е вид "извънредно положение" и заместването на "положение" с "обстановка" с нищо не променя същността на конструкцията, коментира проф. Мръчков. Водещ е термина  "извънредно", като и двете са свързани с понятието "бедствие", което е изведено в Конституцията. Разликата между двете е в това, че при извънредната епидемична обстановка бедствието има единствено медицински характер, а именно епидемия от опасна заразна болест, докато извънредното положение може да бъде предизвикано и от земетресение, наводнение, пожар и други, включително и епидемия. Според Конституцията извънредното положение може да бъде обявено само от Народното събрание със закон който води до ограничаване на основни права на гражданите.Прехвърлянето на това правомощие на МС е противоконституционно. Проф .Мръчков припомня основен принцип в законотворчеството, че еднаквото основание изисква и еднакви решения. Конституцията предлага единно понятие за бедствие, като независимо от причините и правният режим за противодействие трябва да е един и същ. Извънредната епидемична обстановка всъщност е само специфична проявна форма на извънредното положение.

Адвокат Шаркова също смята, че извънредната епидемична обстановка е вид извънредно положение, което по силата на закона може да се обяви за конкретни болести : холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром, COVID-19 и туберкулоза с бацилоотделяне. Това са различни заболявания, при които локализацията на инфекцията и начинът на предаване са различни, следователно различни трябва да са и противоепидемичните мерки за тях, но в закона те са изброени само примерно. Дава и пример - при епидемия от малария е излишно да се носят предпазни маски .

Шаркова също смята,че критериите за оценяване на непосредствената опасност за здравето на хората са неясни : "висок епидемичен потенциал", "епидемично разпространение" и др. Част от тези условия могат да съществуват непрекъснато във времето, следователно да се установява опасност, налагаща обявяване на извънредна обстановка по всяко време и за неограничен период. Сочи като пример условието да има заболели медицински специалисти, без да се посочва техният брой, което означава, че е достатъчно да има и двама болни лекари от съответната болест. Тя определя като неудачно законово решение даването на еднакви правомощия на здравния министъра и на директорите на РЗИ да обявяват извънредна обстановка за дадена територия, което може да доведе до противоречащи си и взаимноизключващи се ограничения.

В тази връзка, очаквайки КС да се произнесе по образуваното дело, възникват въпроси на гражданите какви са техните права в създалата се ситуация. За това, можете да ни потърсите с гаранцията, че адвокатите ни в Кантора Арабаджиев ще се отнесат професионално към вашите въпроси и казуси. Ще Ви приемем в нашите офиси в Пловдив, София и Стара Загора. Свържете се с наш представител на тел.: 0888 304 670